O Nás

Spoločnosť Centrum vzdelávania IMS ponúka komplexné zabezpečenie konzultačnej činnosti a vzdelávacích programov v oblastiach medzinárodných štandardov ISO so zameraním na kvalitu, environment, bezpečnosť práce, bezpečnosť informačných technológií a systému ISCC.

Centrum vzdelávania IMS je spoľahlivým partnerom ponukajúcim konkrétne riešenia v oblasti výroby a služieb. Lektorský tím je zložený z kvalifikovaných odborníkov v oblasti integrovaných systémov manažérstva a v oblasti jazykového vzdelávania, spolupracujúcich s renomovanými certifikačnými spoločnosťami, zahraničnými a tuzemskými spoločnosťami v oblastiach manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva rizík, bezpečnosti práce a technických systémov, personálneho manažérstva.

Flexibilita a efektívnosť sú dve kľúčové slová, ktoré Nás charakterizujú.