ISCC

Systém certifikácie udržateľnosti biomasy ISCC:

Kritéria udržateľnosti (hlavné ciele):

Pre koho je ISCC určený:

Systém je aplikovateľný na všetky časti reťazca prvovýroba, skladovateľ, obchodník, dodávateľ, spracovateľ, dopravca. Zhoda s kritériami musí byť potvrdená certifikačným orgánom s príslušnou akreditáciou a autorizáciou. Prínos certifikácie:

ISCC EU

Čo Vám v rámci služby Centrum vzdelávania IMS, s.r.o. ponúka:

Postup pre zavedenie systému ISCC a následné získanie certifikátu:

Pokyny pre prípravu ISCC

Pre stiahnutie si ukážky pre prípravu ISCC, kliknite na nasledujúci obrázok: